German Version
English version
HOME
Printversion A4 liggende
Videnpilot stiller skarpt på innovationen hos RIVAL
RIVAL har fået egen pilot. En videnpilot med stor kompetence inden for teknik, test og forretningsudvikling.
Esben_Sarenbaek-web.jpg
Esben Sarenbæk er nyansat videnpilot hos RIVAL. Hans primære opgave er at styrke innovation og vækstmuligheder. Det sker primært med udgangspunkt i nye vinkler på produktion, teknik og optimering.

En teknisk nørd
Esben er i bund og grund en tekniknørd, som også har interesse for forretningsudvikling. Allerede i en meget ung alder skilte han højttalere og musikinstrumenter ad for at bygge dem om og forbedre dem. I dag har han desuden en uddannelse som civilingeniør i bagagen, og hans store tekniske ekspertise og ønske om at arbejde innovativt med fokus på optimering kommer i høj grad RIVALs kunder til gode.

”Esben byder ofte ind, når vi arbejder med idé- og produktionsudvikling. Samtidig har han stor teknisk indsigt, viden om test og optimering samt fokus på det endelige produkt, hvilket er en rigtig god kombination,” siger adm. direktør Henrik Holvad fra RIVAL.

Idéudviklingen i teamwork
Esben er i sit es, når han kan tage en idé med i produktionen og drøfte udvikling med de kolleger, som efterfølgende skal producere emnet. I denne proces er videndeling værdifuldt, og kollegerne oplever både, at Esben tilfører viden, og at han har stor interesse i at videreudvikle viden i samarbejde med dem. Alt ligger naturligt i tråd med RIVALs fokus på nytænkning og udvikling.

  Resultaterne kommer i høj grad RIVALs kunder til gode. Det gælder både de kunder, som kommer med en løs idé, som skal videreudvikles, og de som kommer med mere komplicerede emner, hvor der måske er behov for at stille skarpt på konstruktionen. 

 ”Esben kommer med en ny form for viden her til RIVAL,” siger Henrik Holvad.” Han får os til at overveje gode, gamle vaner på ny ved at se på vores procedurer, løsninger og koncepter med nye øjne. Det giver gevinst begge veje, da Esben også kan lære meget af RIVALs øvrige medarbejdere om, hvordan mange opgaver løses i praksis med fokus på kvalitet og leveringssikkerhed.”

Nye testmetoder
Esbens spidskompetence er også optimering af løsningerne gennem udvikling af testmetoder og efterfølgende gennemførsel af test. Det bakker i høj grad op om RIVALs fokus på kvalitet i alle hjørner af produktionen.

"Esben er kommet med nye ideer til, hvordan vi kan øge kvaliteten gennem test tidligere i produktionsforløbet, tilpasse konstruktionen og dermed øge kvalitetsniveauet i de færdige løsninger. Det kan samtidig give besparelser senere i forløbet, hvilket kunderne jo også sætter stor pris på," siger Henrik Holvad.
  1. Date:
    12-06-12
Seneste nyt
Flere nyheder
RIVAL • Svejstrupvej 23 • DK-8660 Skanderborg • Tel.: +45 86 57 71 77 • Fax: +45 86 57 71 33 • sales@rival.dk