German Version
English version
HOME
Printversion A4 liggende
RIVAL går forrest med ny type social ansvarlighed
Fra Jern- og Maskinindustrien

CSR er udbredt hos danske virksomheder, men nu ser en ny type CSR dagens lys. Ifølge professor i CSR Peter Neergaard fra CBS er det usædvanligt, at virksomheder støtter offentlige områder som del af deres sociale ansvar. Her er den jyske virksomhed Maskinfabrikken Rival firstmovers med økonomisk støtte til en ny Pulspark i Kildebjerg Ry.

Henrik_Holvad_6.jpg
 Det danske erhvervsliv er helt bekendt med værdien af CSR – Corporate Social Responsibility – og de senere år er også de mindre virksomheder kommet med på vognen. Nu bryder en ny form for CSR frem i Danmark. Den jyske produktionsvirksomhed Rival har valgt at støtte et lokalt parkanlæg, og det er ifølge professor i CSR Peter Neergaard hidtil uset i dansk perspektiv.

”Den type CSR, hvor virksomheden støtter et lokalt anlæg eller område, er meget ukendt herhjemme. Hidtil kender vi kun eksemplet fra Københavns Zoo, hvor virksomheder kan støtte et dyr. Den anderledes og lokale form for CSR kan hænge sammen med, at virksomhederne gerne vil være mere synlige i den måde, de driver CSR på, frem for at donere penge til et vilkårligt formål,” siger Peter Neergaard, der er professor i CSR på Copenhagen Business School.

CSR der bunder i værdier
At produktionsvirksomheden Rival netop vælger at støtte den nærtliggende Pulspark, handler ifølge Peter Neergaard om et fokus på værdier i virksomhedens CSR-tiltag. Han mener samtidig, det er oplagt at tænke CSR i et lokalt perspektiv.
”Ofte er CSR fokuseret på virksomhedens kunder og leverandører, men det at støtte et lokalt parkanlæg kommer både de ansatte og hele lokalsamfundet til gode. Desuden er det i tråd med den pågældende virksomheds værdier om at være rummelig og have fokus på medarbejdernes work/life-balance, da Pulsparken lægger op til, at også de ansatte skal nyde deres fritid på en aktiv måde. Og netop rummelighed og arbejdsmiljø er lige i CSR-boldgaden,” siger Peter Neergaard.

  Et koncept der vakte genklang
Hos Rival var det et meget bevidst valg at støtte Pulsparken i Kildebjerg Ry, der etableres i sommeren 2012. Filosofien bag Pulsparken vakte genklang hos Rivals direktør Henrik Holvad, der ud over virksomhedens interne CSR-tiltag gerne ville give noget til lokalsamfundet.

”Vi har stor sympati for projektet med den nye bydel Kildebjerg Ry, der har fokus på fællesskab og et aktivt liv. Bydelen har rum til alle, og netop plads til forskellighed er en af de vigtigste værdier i vores virksomhed. Vi vil gerne engagere os i det lokalsamfund, vi driver virksomhed i, og så er håbet naturligvis også, at vores bidrag til Pulsparken giver os noget positiv synlighed i vores lokalområde,” fortæller Henrik Holvad.

Maskinfabrikken Rival har bidraget til idéudviklingen af Pulsparken og støtter parkens såkaldte Legezone ved at varetage renholdelse og simpelt vedligehold i de første ti år.
  1. Date:
    29-02-12
  1. Source:
    Jern og Maskinindustrien
Seneste nyt
Flere nyheder
RIVAL • Svejstrupvej 23 • DK-8660 Skanderborg • Tel.: +45 86 57 71 77 • Fax: +45 86 57 71 33 • sales@rival.dk